Header Ads

Thanh toán trực tiếp - Khu vực miền Bắc

Tại khu vực miền Bắc, căn cứ vào địa bàn sử dụng dịch vụ của VTVcab, quý khách hàng vui lòng chuyển khoản qua một trong các tài khoản sau:

1, Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Số tài khoản: 19027 100 653 059 - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

2, Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn

Số tài khoản: 39510000288868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn

3, Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Điện Biên

Số tài khoản: 3601 0000 2319 181 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Điện Biên

4, Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang

Số tài khoản : 34510000161928 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang

5, Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên

Số tài khoản: 1902648265855 - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank – Chi nhánh Phố Hiến

6, Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Số tài khoản: VNĐ: 14022038926019 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank - CN Thái Nguyên

7, Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh

Số tài khoản: 44010000433153 Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh.

8, Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu

Số tài khoản: 36210000205335 - Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu

9, Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

Số tài khoản : 19026467223224 - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank - Chi nhánh Lào Cai

10, Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ

Số tài khoản: 13520348548010 - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank - Chi nhánh Việt Trì

Nội dung chuyển khoản
- Tên chủ hợp đồng (Cá nhân hoặc Nhà hàng, Khách sạn,…)
- Thanh toán cho hợp đồng số
- Số tiền
- Nội dung chuyển khoản: Thanh toán phí lắp đặt hoặc Thanh toán phí thuê bao dịch vụ VTVcab,....
- Số điện thoại của người nộp tiền (bắt buộc)
Được tạo bởi Blogger.